photo_randner_sisigaya_tyottokyunaska_2013_0316.jpg ちょっときつい坂