photo_kawa_zeus_sadleback_7_2016_0917.jpg ゼウス サドルバック