photo_kawa_leverkaber_4_kansei_2014_0407.jpg レバーカバー試作3