photo_kawa_leverkaber_1_anake_2014_0407.jpg レバーカバー試作3