photo_derosa_kisaradunihonnbasi_4_2017_06041.jpg 木更津-日本橋