photo_derosa_kisaradunihonnbasi_41_2017_0604.jpg 木更津-日本橋