photo_derosa_kisaradunihonnbasi_37_2017_0604.jpg 木更津-日本橋