photo_derosa_kisaradunihonnbasi_36_2017_06041.jpg 木更津-日本橋