photo_derosa_kisaradunihonnbasi_27_2017_0604.jpg 木更津-日本橋