photo_derosa_kisaradunihonnbasi_20_2017_0604111.jpg 木更津-日本橋